Plastové shozy na prádlo

Shozy prádla pro průmyslové využití

Těleso shozu je zhotoveno z polypropylenového potrubí kruhového tvaru o průměru 350mm až 600mm, dle požadavku může být zhotoveno i ve čtvercovém, nebo obdélníkovém průžezu, jeho odvětrání je většinou řešeno aeračně s výstupem odvětrání na fasádu, nebo střechu objektu. Na tubus jsou navařeny jednotlivé odbočky (krky) pro vhoz prádla obdélníkového tvaru, s vsazenými dvířky potřebného rozměru, při variantě protipožárních dvířek včetně protipožární zárubně na obezdění. Dvířka i zárubeň mohou být v provedení barva nebo nerez a otevírají se bočně, směrem vlevo (vpravo). Každá dvířka mohou být opatřena elektricky ovládaným zámkem se signalizací otevření dvířek v jednotlivých podlažích, doplněných optickou signalizací a blokací tak, aby nemohlo dojít ke vhazovaní sběrných vaků více jak v jednom podlaží současně. Velikost vhozových dvířek odpovídá vždy zadání, je však řešena tak, aby nadměrně naplněný vak neprošel otvorem a nezapříčinil ucpání shozu.

Těleso shozu je fixováno dle řešení stavby buď k podlahám, nebo ke zdivu, v případě tělesa shozu z polypropylenu odpadá ukotvení přes silentbloky, jelikož průzvučné vlastnosti tohoto materiálu jsou na jiné úrovni, nežli plech, navíc tato funkce by navíc byla eliminována napevno obezděnými zárubněmi dvířek.

V hlavici shozu může být naistalováno mycí a desinfekční zařízení, tj. po dobu stisku označeného tlačítka umístěného v nejvyšším podlaží, je aktivován elektroventil vodní lázně spolu s dávkovacím čerpadlem desinfekčního koncentrátu, který přes sprchovou hlavici zajistí nadávkování této desinfekční lázně do prostoru tubusu shozu.

Dále může být shoz vybaven čistícím zařízení, které představuje kartáčové těleso kruhového tvaru, jež je spouštěno v celé délce shozu pomocí navijáku a které dokonale vyčistí a vydesinfikuje celý prostor tělesa shozu od případného biologického znečištění. Obě zařízení jsou přístupná přes revizní dvířka v hlavici tělesa shozu, rovněž může být v protipožárním provedení.

Dojezd shozu může být řešen jako vybírací vana, navazující přes segmentový oblouk 90 st. na svislé těleso shozu, nebo je možná varianta, kdy pytle s prádlem po průchodu obloukem padají volně do předem přistavených pojízdných kontejnerů na prádlo, v nichž jsou pak odváženy přímo do prádelny.

Realizace shozu je nejvhodnější ve fázi, kdy jsou hotové podlahy ve formě podkladního betonu, taktéž je hotovo a případně i omítnuto zdivo, avšak nejsou hotovy příp. obezdívky tubusu (nebo sádrokarton) – týká se hrubé instalace tělesa. Ve stropních prostupech je třeba vynechat kruhový otvor min o 40 mm větší, než je průměr tubusu. Do prostoru shozu (tubusu) v určeném podlaží je nutno přivést el. kabel CYKY o průřezu min. 3x0.75mm2 - to platí pro shoz ve variantě s el. ovládáním dvířek .

V případě ideální připravenosti je doba montáže v rozmezí do dvou pracovních dnů.

Konečná montáž se pak provede s ostatními kompletacemi na stavbě.

Jelikož jde u těchto shozů vždy o individuelní záležitost, probíhá celá realizace od zaměření díla až po jeho dokončení v úzké spolupráci s objednatelem.

Součástí dodávky je vždy i zaškolení personálu, který bude výrobek obsluhovat.

Příklady provedení shozu řady PLASTFALL Profi

Provedení tělesa shozu - příklad